top of page
Invisalign-go-wireless.jpg

Invisalign GO

Insvisalign GO-systemet reglerar tänderna med hjälp av en serie löstagbara genomskinliga plastskenor. De individuellt anpassade tandskenorna byts ut varje till varannan vecka och tänderna kommer gradvis att röra sig i riktning mot det beräknade slutläget.

Tekniken går framåt, så även inom tandvården. Nya metoder för tandreglering tas fram som både är effektiva inom området de verkar men även anpassade efter människorna som ska nyttja dem. Invisalign GO är en uttagbar tandställning som blivit ett populärt alternativ till den klassiska tandregleringsmetoden ”räls”.

 

Invisalign GO består av skräddarsydda, genomskinlig skenor tillverkade av plast . Det är en tandställning som är nästintill osynlig och tack vara 3D-teknik finns det möjlighet att se simulerat slutresultatet redan innan du påbörjar behandlingen.

 

Vad är Invisalign GO

Invisalign GO är ett tandställningssystem som är uppbyggt av en serie genomskinlig skenor som med jämna mellanrum byts ut under behandlingens gång. Plastskenorna är individuellt anpassade och flyttar tänderna stegvis till önskad position. Invisalign GO är dessutom en väldigt flexibel tandregleringsmetod då skenorna kan tas ut under kortare stunder, exempelvis vid måltider eller möten.

 

Många patienter som tidigare avstått från tandreglering har nu tillgång till en smidig och mer diskret tandställning.

 

Så går en behandling till

Det finns många olika anledningar till att ett bett behöver justeras. Tänderna kan vara snedställda, sitta för tätt, patienten kan ha gluggar eller lida av olika former av bettproblematik, men oavsett orsak till tandregleringen görs alltid en utredning av bettet och den behandlande tandläkaren diskuterar tillsammans med patienten om behandlingsmetoder, individuella förutsättningar och förväntningar.

Behandlingen inleds med att röntgenbilder och kliniska fotografier tas, sedan görs även ett digitalt avtryck av tänder, detta för att möjliggöra skapandet av en 3d-modell av patientens tänder. Med hjälp av dagens moderna teknik görs en analys av bettet, en modell av slutmålet tas fram och en tidsram sätts upp för hur lång tid behandlingen uppskattas ta. Med hjälp av ett 3d-program kan du alltså på förhand se slutresultatet av din behandling.

 

Under behandlingens gång byter patienten ut de individuellt framtagna skenorna med jämna mellanrum, exakt hur ofta skenorna byts ut är individuellt och beror på behandlingsplanen. I och med bytet av de individuellt anpassade skenorna kommer tänderna att flytta sig steg för steg.

Patienten kommer att byta skenor till dess att tänderna stegvis flyttat sig till det planerade slutmålet.
 

Efter avslutad behandling så måste bettet stabiliseras för att det inte ska krypa tillbaka till sin ursprungsposition. Detta görs antingen med hjälp av en retainer (en tunn tråd på tandradens baksida), en nattskena, eller en kombination av båda. 

Hur lång tid tar behandlingen?

Att uppge exakt hur lång tid en behandling med Invisalign GO tar är omöjligt då det varierar mellan olika patienter. Beroende på hur stor bettjusteringen är kan behandlingslängden variera mellan 3 och 18 månader. Du kommer däremot att få en uppskattad behandlingslängd när du och tandläkaren går igenom behandlingsplanen. Du kommer dessutom att få se ditt nya leende innan behandlingen påbörjas med hjälp av det smarta 3D-verktyget. På så sätt kan det kännas lättare att genomgå behandlingen då du på förhand vet ungefärligt hur resultatet kommer att bli.

bottom of page