Snarkskenor

En del av oss vaknar trötta på morgonen och känner sig inte helt utvilade på dagtid. Andra får kanske höra att man snarkar på natten. Ni som upplever sådana besvär kan ha obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS) eller sömnapné, som man vanligtvis kallar det. Detta är ett hälsoskadligt tillstånd som kan medföra högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och ökar risken för trafikolyckor. Men det finns hopp! Två vanliga sätt att behandla sömnapné är med hjälp av sömnapnéskenor/snarkskenor eller CPAP. Skenorna kan användas om man har moderat grad av sömnapné, medan CPAP används när man har en mer allvarlig grad av sömnapné. Vi kan hjälpa dig med  sömnapnéskena/snarkskena. Vi använder skenor från världsmarknadsledaren Somnodent. Om du har funderingar kring sömnproblem och snarkningar så tveka inte att fråga oss!

Avant_Live_Stream-600x300 1.png

Här kan ni se en informationsfilm från somnodents mest avancerade snarkskena, Avant. Eller här finns en video på jämförelse mellan somnodents snarkskenor och CPAP.