top of page

Vi erbjuder all typ av vuxentandvård och även tandvård för barn/ungdom.

Efter noggrann undersökning, kompletterad med digital röntgen och panoramaröntgen, planeras behandlingen efter dina behov och önskemål. Ett kostnadsförslag kompletterar bilden ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi utbildar oss kontinuerligt för att kunna erbjuda de senaste behandlingsmetoderna och därmed ge ett gott omhändertagande.

tandlag1 tandläkare i Växjö

Behandlingar

bottom of page