Vi erbjuder all typ av vuxentandvård och även tandvård för barn/ungdom.

Efter noggrann undersökning, kompletterad med digital röntgen och panoramaröntgen, planeras behandlingen efter dina behov och önskemål. Ett kostnadsförslag kompletterar bilden ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi utbildar oss kontinuerligt för att kunna erbjuda de senaste behandlingsmetoderna och därmed ge ett gott omhändertagande.

Behandlingar

Kliniken

Sandgärdsgatan 23

352 30 Växjö

tand@tandlag1.se

tel. 0470-172 60

© 2019 tandlag1. Proudly created with Wix.com